Prijedlog mjera za obrtnišvo i obrtnike- korona virus!

UPOZORENJE-OBAVIJEST – CORONA
16. ožujka 2020.
Pravilnici - Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona
NAREDBA-ROK : ODMAH!!!
18. ožujka 2020.

Prijedlog mjera za obrtnišvo i obrtnike- korona virus!

Poštovani,

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta uputilo je Dopis kantonalnim/županijskim ministarstvima gospodarstva/privrede sa zamolbom i informacijom o problemima u poslovanju izazvanu koronavirusom na području njihove nadležnosti. Neke od kantonalnih/županijskih komora su već dobile poziv za dolazak na sastanak u kantonalna/županijska ministarstva.

U prilogu se nalazi Zaključak/prijedlog seta mjera koje je Obrtnička komora FBiH uputila FMRPO, institucijama i široj javnosti u svrhu pomoći obrtništvu u ovim okolnostima.

PRILOG OTVORITE OVDJE!

Prijedlog Obrtničke komore USK-a o problemima poslovanja i novonastaloj situaciji sa korona virusom.

Molimo resorna ministarstva kod donošenja mjera oko pomoći po predloženim setovima mjera od strane Obrtničke komore FBiH, da se uzme u obzir posebno USK i obrtništvo- privreda na području USK-a.
Poznato je da već tri godine imamo krizu sa migrantima i otežano poslovanje.
Druga činjenica jeste da USK graniči duž zapadne granice sa R Hrvatskom, naše tržište i plasman roba u najvećoj mjeri odvija se preko granice sa R Hrvatskom i Slovenijom.
Dolaskom migranata taj vid tržišta i poslova je uveliko umanjen, dolaskom korona virusa potpuno smo ostali bez kupaca, dogovora o sklapanju poslova i sl.
Potražnjom radne snage van granica BiH naš kanton je prvi bio na udaru te je ostao bez radnika u svim branšama.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik OKUSK-a
ENES ARAPOVIĆ

BhTelecom

Odgovori