JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA DIO MARTA I APRIL SUBJEKTIMA POGOĐENIM COVID 19

OBAVIJEST ZA POGOĐENE SITUACIJOM COVID 19
22. travnja 2020.
RAMAZAN MUBAREK
24. travnja 2020.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA DIO MARTA I APRIL SUBJEKTIMA POGOĐENIM COVID 19

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se subjekti male privrede (pravna i fizička lica) čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanih pandemijom da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi se istim obezbjedila sredstva za isplatu dijela plaća za mjesec mart u zavisnosti od perioda trajanja zabrane djelatnosti i dijela plaća za mjesec april 2020. godine do visine minimalne plaće definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM (slovima: četiristotinešest KM), po svakom zaposlenom radniku.

Javni poziv u potpunosti u linku ispod i tu možete preuzeti potrebne obrazce:

http://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-za-dodjelu-budzetskih-sredstava-za-isplatu-dijela-placa-za-mjesec-mart-i-dijela-placa-za-mjesec-april-2020-godine-po-programu-podrske-subjektima-male-privrede-zbog-posljedica-izazvanih-pandemijom-koronavirusa-covid-19/2262

 

BhTelecom

Odgovori