Posjeta Predsjednika Federalne Obrtničke komore G.dina Babić Željka OKUSK-a

DRUGI SEMINAR U ORGANIZACIJI OKUSK-a–EU FONDOVI!
8. veljače 2021.
SRETAN 1.MART SVIM NAŠIM OBRTNICIMA
26. veljače 2021.

Posjeta Predsjednika Federalne Obrtničke komore G.dina Babić Željka OKUSK-a

Početkom ove sedmice imali smo posjetu Predsjednika Federalne Obrtničke komore,gosp.Babić Željka.. Razlog njegove posjete,a na naše zadovoljstvo,bio je informativno- radni…

Naime, gosp.Babić je imao priliku uvidjeti stanje u obrtništvu na području USK-a, još od proglašenja pandemije Covid 19, pa do danas, kao i  upoznati se sa aktivnostima koje je Obrtnička komora USK provodila u proteklom periodu, kao i sa aktivnostima koje su planirane u narednim periodima.

Ovom posjetom, cilj je bio ojačati suradnju na relaciji FOK i OKUSK-a i obrnuto, a u svrhu rješavanja problematike sa kojom susreću naši obrtnici.

BhTelecom

Odgovori