Praktični dio obuke o ekstrakcijama na Biotehničkom fakultetu u Bihaću

Uredbe - Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona
Obuka za vođenje poslovnih knjiga- PRIJAVE U TOKU
10. siječnja 2023.
Praktični dio obuke hladno-prešano cijeđenje na Biotehničkom fakultetu u Bihaću
16. siječnja 2023.

Praktični dio obuke o ekstrakcijama na Biotehničkom fakultetu u Bihaću

 

U procesu provođenja programa neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja uzgojivač i prerađivač ljekovitog bilja kojeg provodi Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, a u okviru projekta “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom“ kojeg implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, dana 17.12.2022.godine održan je praktični dio nastave dobijanje biljnih ekstrakata primjenom Soxlet ekstrakcije, maceracije i tehnike infuzije ljekovitog bilja. Važnost ekstrakcije se dala  i na odabir otapala za ekstrakciju shodno polarnosti ciljanih komponenata koje se žele izolirati iz biljnog materijala. U većini slučajeva prilikom ekstrakcije preferira se sušeni uzorak, gdje su se u toku rada koristili sušeni cvijet nevena (Calendula officinalis L.) i kunicu (kako se još u narodu zove hajdučka trava odnosno stolisnik), a prednost je data homogenizaciji kao važanom faktoru koji može značajno uticati na efikasnost postupka ekstrakcije. Kako je najstariji način dobivanja biljnih ekstrakata klasična maceracija, gdje se biljni materijal jednostavno ostavi u otapalu uz povremeno miješanje i eventualno grijanje u praktičnom dijelu data je važnost tehnici kontinuirane vruće ekstrakcije (ekstrakcija po Soxhlet-u), a koju su polaznici prvi put vidjeli. Tokom obuke polaznici su imali priliku degustirati domaće sokove koje su donijeli prerađivači voća i tom prilikom je urađen sadržaj ukupnih antioksidativnih komponenti u domaćim i komercijalnom soku, te zajednički razmatrani dobiveni rezultati. Praktični dio obuke je izvela mr.sc.Samira Dedić, rukovodilac laboratorije Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

  

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

BhTelecom

Odgovori