LPZ USK održao motivacionu radionicu „Ohrabrivanje žena u prvim koracima u poduzetništvu“

3. MEĐUNARODNI SAJAM OBRTA – POZIV ZA PRIJAVU IZLAGAČA
2. kolovoza 2023.
15.Septembar – Dan obrtnika
18. rujna 2023.

LPZ USK održao motivacionu radionicu „Ohrabrivanje žena u prvim koracima u poduzetništvu“

 

Bihać, 05.09.2023. – U sklopu sajma održana je motivaciona radionica „Ohrabrivanje žena u prvim koracima u poduzetništvu“, koja je bila organizirana u sklopu projekta „Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada“. Projekt implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu, a u okviru podrške Evropske unije i Međunarodne organizacije rada lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Cilj ove radionice je bio da se potaknu polaznice obuka koje su održane na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i JU  I Srednja škola „Dr. Husein Džanić“ Velika Kladuša da pokrenu vlastite biznise nakon što su uspješno prošle obuke, položile ispite i dobile certifikate.

U toku radionice učesnicima su predstavljene sve prednosti ženskog poduzetništva, kao i primjeri dobre prakse iz Unsko-sanskog kantona, a na kraju su imali priliku da čuju pozitivne priče mladih poduzetnica koje su svoje obrte pokrenule uz podršku ovog projekta.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

BhTelecom

Odgovori