KRAJIŠKA TRAHANA I KRAJIŠKI OMAČ – PRVI CERTIFIKOVANI PROIZVOĐAČI USK

JAVNI POZIV ZA DIZAJN AMBALAŽE
16. listopada 2023.
Uspješna priča: Cvjećara „Dalija“
2. studenoga 2023.

KRAJIŠKA TRAHANA I KRAJIŠKI OMAČ – PRVI CERTIFIKOVANI PROIZVOĐAČI USK

 

“Krajiški omač” i “Krajiška trahana” su dvije vrste tjestenine koje se odlikuju tradicionalnom recepturom i načinom proizvodnje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-sanskom kantonu. Ove aktivnosti su provedene u okviru projekta USAID Turizam BiH pod nazivom ”Tradicionalni ugled hrane“.

Povodom toga, dana 23.10.2023. u popodnevnim satima je organizovana svečana dodjela certifikata za proizvođače ove dvije vrste tjestenine.  Pored predstavnika donatora USAID Turizam BiH, svojim prisustvom nas je počastio američki ambasador Michael J. Murphy, koji je i sam izrazio zadovoljstvo dolaska  i prisustva ovom svečanom događaju. Ambasador je, u svom govoru, iskao kako Vlada SAD-a podržava očuvanje i promociju bogatog kulturno-historijskog naslijeđa ove regije i cijele BiH. U razgovoru sa Enesom Arapovićem, predsjednikom Obrtničke komore USK, ambasador Michael Murphy je rekao: „Ponosni smo na saradnju sa Obrtničkom komorom USK. Oboje želimo zaštititi i razviti prvi certifikat Zajamčenog tradicionalnog specijaliteta u Bosni i Hercegovini.”

Nakon uvodnih riječi, pristupilo se samom činu dodjele certifikata. Moramo istaknuti kako su ovo prvi i trenutno jedini proizvođači trahane i omača u cijeloj BiH  koji su putem obuke kroz USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia & Herzegovina – Turizam projekat, ispunili zahtjeve za proizvodnju hrane u skladu sa certifikatom Zajamčenog tradicionalnog specijaliteta ( ZTS ).

 

  Obrt “Tradicionalni zanat”, vlasnik Smajić Muharem. Dugogodišnji proizvođač trahane i omača iz Bihaća, koji je već razvio tržište i čiji kupci prepoznaju kvalitet i ukus njegovih proizvoda. Smajić Muharem je ispunio sve zahtjeve, čije je ispunjenje bilo preduslov da se dobije certifikat.

 

 

 

 

    

Obrt “Sefić”, vlasnik Sefić Šemsudin, također certifikovani proizvođač trahane i omača, kao i dugogodišnji proizvođač iz Bihaća. 

 

 

 

 

Kada Hamzić- Bihać. Dugogodišnji proizvođač trahane i omača, a uskoro i registrirani proizvođač ove dvije tjestenine.

 

Mirsada Zulić, također dugogodišnji proizvođač ove dvije tjestenine i budući registrirani proizvođač iz Bihaća.

 

 

 

 

Fadila Kozlica iz Bihaća, certifikovani proizvođač koji godinama proizvodi trahanu i omač i samim tim čuva tradiciju od zaborava.

 

 

 

 

 

   Dženana Vehabović Dizdarević, porijeklom iz Velike Kladuše. Već dugi vremenski period proizvodi i servira trahanu i omač.  Svoje znanje je usvojila od svoje majke, kako navodi. Dženana trenuntno živi u Bihaću i mlada  je majka  troje djece, uskoro i četvero.

 

 

 

 

Dženana Ahmetspahić,dipl. ECC,  Predsjednica Strukovnog udruženja pri Obrtničkoj komori USK proizvođača tradicionalne trahane i omača pod nazivom “STARI-NOVI OKUSI”., također certifikovani proizvođač krajiške trahane i omača.

 

 

 

 

 

Ovom prilikom, zahvaljujemo se američkom Ambasadoru na posjeti i uručivanju certifikata, našim donatorima USAID Turizam BiH, kao i našem partneru, Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, posebno prof. sci. Halidu Makiću i prof. Suzani Jahić koji su dali nesebičan doprinos u realizaciji certifikacije krajiške trahane i krajiškog omača. 

 

BhTelecom

Odgovori