O nama

Obrtnička komora Unsko - sanskog kantona osnovana u januaru 2000. godine sa sjedištem u Bihać-u


Na osnovu člana 86. i 89., a u vezi člana 116. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine F BiH" broj: 35/09), Skupština Obrtničke komore Unsko-sankog kantona donosi:

STATUT OBRTNIČKE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Član 8.
(Ciljevi Obrtničke komore kantona)


  Ciljevi Obrtničke komore kantona su da:
 • unapređuje obrt i srodne djelatnosti
 • podupire interese članova Obrtničke komore kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja;
 • zastupa interese svojih članova pred tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne državne uprave pri donošenju propisa od interesa za svoje članove;
 • obavlja poslove iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane Zakonom;
 • osniva Sud časti;
 • osniva Arbitražno vijeće;
 • osniva glasilo Obrtničke komore kantona;
 • vodi evidenciju članova Obrtničke komore kantona;
 • vodi evidenciju udruženja na svom području;
 • podstiče udruživanje u smislu člana 64., 82., i 83. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine F BiH" broj: 35/09), koordinira, pomaže i prati provoñenje osnovnih programskih zadataka u udruženjima;
 • podstiče, razvija i štiti dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;
 • pruža pomoć svojim članovima prilikom osnivanja i obavljanja djelatnosti;
 • izdaje potvrde o porijeklu proizvoda izrañenih u pogonima svojih članova i druge potvrde koje služe privrednom prometu, ako za te poslove nisu zadužene neke druge zakonom propisane ustanove;
 • inicira i osniva tehnološke parkove, inkubatore i zanatske centare;
 • osniva fond uzajamne pomoći;
 • inicira razvojne projekte u ostvarenju novih obrtničkih radnji i pogona;
 • pruža savjete za pravne usluge, knjigovodsvene i druge usluge članovima Obrtničke komore kantona;
 • organizuje izložbe, sajmove i prezentacije za promociju proizvoda i usluga članova Obrtničke komore kantona;
 • predstavlja članove Obrtničke komore kantona na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim obrtničkim komorama i udruženjima gradova, pokrajina, regija u drugim državama;
 • surañuje sa financijskim institucijama, osiguravajućim društvima i privrednim društvima u cilju promocije i zaštite prava članova Obrtničke komore kantona;
 • obavlja i druge poslove utvrñene ovim Statutom i Zakonom.

Članom Komore mogu postati trgovačka i gospodarska društva i druge pravne osobe osnovane po drugim zakonima.

ZAINTERESOVANI?
MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS