Poziv za prijavu na edukaciju: Vođenje poslovnih knjiga obrtnika i samostalnih djelatnosti

Federalna obrtnička komora raspisuje: Javni poziv za sudjelovanje na radionici
12. siječnja 2024.
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2024. GODINU
18. siječnja 2024.

Poziv za prijavu na edukaciju: Vođenje poslovnih knjiga obrtnika i samostalnih djelatnosti

Obrtnička komora USK raspisuje Poziv za prijavu zainteresiranih lica na edukaciju o vođenju poslovnih knjiga obrtnika i samostalnih djelatnosti. 

Edukaciju će voditi predstavnici renomirane sarajevske kuće BSG Fincons doo, naši dugogodišnji edukatori, ovlašteni revizori, certificirani računovođe..

BSG FINCONS d.o.o. Sarajevo – iskustvo i profesionalnost

“Educiranje u računovodstvu i reviziji i približavanje profesije polaznicima naših edukacija i seminara su osnovni ciljeva edukativno konsultantske kuće BSG Fincons d.o.o. Potpuno osposobljavanje svih polaznika naše edukacije naš su osnovni cilj, a uspjesi koje naši polaznici ostvaruju nakon završetka edukacije su nam dodatni motiv i potvrda da smo na pravom putu.

BSG Fincons kroz svoje edukacije u potpunosti osposobljava sve polaznike za polaganje predmeta iz oblasti računovodstva i revizije. Sama edukacija je pripremljena i potpuno prilagođena ispitima koje kandidati, polaznici edukacije, trebaju polagati i u potpunosti ih za iste pripremaju. 

Svi kandidati dobivaju potpunu literaturu koja je potrebna za pripremanje ispita koji je predmet edukacije, a sa našim predavačima u potpunosti prolaze kroz materiju predviđenu programom svakog pojedinačnog predmeta a s ciljem potpune pripreme za polaganje.

Naši predavači su osobe sa velikim iskustvom u profesiji, Certificirane računovođe i Ovlašteni revizori sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije ali i u praksi. Njihova iskustva i znanja garant su uspjeha edukacije i zadovoljstva polaznika. Pored pripreme kandidata za polaganje ispita iz oblasti računovodstva i revizije BSG Fincons vrši edukaciju za vođenje poslovnih knjiga/kurs računovodstva.

Pored pripreme kandidata za polaganje ispita iz oblasti računovodstva i revizije BSG Fincons vrši edukaciju za vođenje poslovnih knjiga/kurs računovodstva. Ovaj vrlo popularni vid edukacije je jako zastupljen u prvom redu radi trendova koji vladaju na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Kompletna edukacija za vođenje poslovnih knjiga akcenat stavlja na praksu i kroz praktične primjere uz teoretski uvod svakog polaznika osposobljava da potpuno samostalno vodi poslovne knjige.

Ovaj trening program otvara mogućnosti svakom polazniku da nauči vještine koje će mu omogućiti da u bliskoj budućnosti napreduje bilo kao dio nekog tima ili samostalno, a sve zahvaljujući velikoj potražnji za kvalitetnim i osposobljenim osobama u računovodstvu.”

 

                                                                                            PRIJAVNI OBRAZAC bsg

 

  • Edukacija po polazniku košta 150,00KM +PDV. 
  • Za prijavu je neophodno popuniti prijavni obrazac u prilogu objave, i dostaviti dokaz o minimalno 50% uplate iznosa edukacije.
  • Uplate izvršiti na broj računa, otvoren u Union banci DD: 1020220000054332, sa naznakom: za edukaciju vođenja poslovnih knjiga.
  • Broj mjesta je ograničen!!
  • NAPOMENA: Ukoliko se iz bilo kojeg razloga, edukacija ne održi, izvršit ćemo povrat novca svima koji uplate.
  • Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objave Javnog poziva ( od 15.0.12024.)
  • Svoje prijave sa dokazom uplate slati na :Ul. Darivalaca krvi 38, 77000 Bihać

    ili na mail:  ob.komorausk@bih.net.ba

BhTelecom

Odgovori