Poziv na Okrugli sto na temu „GS1 Bosne i Hercegovine i globalni standardi za savremeno poslovanje”

Poziv za učešće u jednoj od predstojećih radionica, organizovanih od strane USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (BiH)
25. siječnja 2024.

Poziv na Okrugli sto na temu „GS1 Bosne i Hercegovine i globalni standardi za savremeno poslovanje”

Pozivamo Vas na okrugli sto  na temu „GS1 Bosne i Hercegovine i globalni standardi za savremeno poslovanje koji će biti održan 05.03.2024.godine sa početkom u 11.00 sati u hotelu Rekić u Bihaću.

Okrugli sto organizira Obrtnička komora USK-a u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za  standardizaciju, GS1 Bosne i Hercegovine.

GS1 Bosne i Hercegovine je 2008. godine osnovana od strane 43 domaće kompanije, kao nevladina i neprofitna organizacija. Dio smo mreže od 116 nacionalnih GS1 organizacija širom svijeta koje rade u skladu sa licencom Međunarodne organizacija GS1 AISBL.  Međunarodna GS1 organizacija je neutralna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Briselu, Belgija. Ugovorom o licenci su definisana prava i obaveze svih nacionalnih GS1 organizacija, pa tako i naša GS1 organizacija ima isključivo pravo da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja ovom porodicom standarda. Udruženje trenutno broji preko 1800 članica – firmi iz cijele Bosne i Hercegovine koje koriste GS1 standarde za identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i unapređenje poslovnih procesa.

U svijetu enormnog broja svakodnevno razmijenjenih podataka, GS1 standardi obezbjeđuju zajednički jezik za identifikaciju, prikupljanje i dijeljenje podataka u lancu snabdijevanja, osiguravajući da su važne informacije dostupne, tačne i lako razumljive. Ovi  standardi se danas koriste u preko milion kompanija, a njihovom primjenom se obavi preko 6 milijardi poslovnih transakcija svaki dan, u više od 150 zemalja u cijelom svijetu.  Globalno GS1 standardi osiguravaju jednostavnije i efikasnije funkcionisanje ključnih  privrednih procesa u preko 20 sektora od kojih su najznačajniji u proizvodnji, trgovini,  transportu i logistici, zdravstvu.

Jedan od najpoznatijih i najviše korištenih GS1 standarda u cijelom svijetu je barkod. GS1 Bosne i Hercegovine izdaje barkodove sa prefiksom “387” i to je jedna od aktivnost Udruženja, uz kontinuiranu edukaciju članica iz ove oblasti

Moderator okruglog stola je prof.dr.sc.Halid Makić, redovni profesor Biotehničkog fakulteta

Za sve dodatne informacije  možete dobiti na telefon  037/310-454 ili e-mail ob.komorausk@bih.net.ba .

 

BhTelecom

Odgovori