Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona vam nudi podršku u unapređenju znanja i vještina

Obuka za CNC operatera

Kroz obuku polaznici će biti osposobljeni da samostalno rade na CNC mašini što im daje šansu za lakše zapošljavanje i veću konkurentnost na tržištu rada.

Obuka za agroturističkog djelatnika

Kroz obuku polaznici će biti osposobljeni da samostalno vode vlastito agroturističko imanje, pokretanje vlastitog biznisa kroz samozapošljavanje.

Obuka za uzgajivača i prerađivača ljekovitog bilja

Obuka nudi osposobljavanje za samozapošljavanje i sticanje znanja i vještina u ovoj oblasti kako bi mogli samostalno raditi na uzgoju i preradi ljekovtog bilja, te pokrenuti vlastiti biznis.

O projektu

 • Projekat

  Projekt “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada” je kreiran kao odgovor na dva problema s kojima se suočavamo u Unsko-sanskom kantonu, a to su relativno visoka stopa nezaposlenosti i iseljavanje stanovništva, posebno mladih ljudi između 15 i 30 godina i pojava deruralizacije.

 • Donatori

  Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine I prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

  Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram,  Facebook, Twitter i YouTube).

 • Ciljevi projekta

  Opći/opšti cilj (uticaj): Povećanje udjela lokalnih zajednica sa djelotvornim partnerskim mehanizmima koji doprinose formalnom zapošljavanju.

  Specifični cilj (ishod): Razvoj i realizacija novih programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na lokalna tržišta rada kroz program partnerstava za zapošljavanje.

 • Očekivani rezultati

  1. Razvijeni certificirani programi stručnog osposobljavanja prema specifičnim potrebama na lokalnom nivou,
  2. Povećan nivo konkurentnosti na tržištu rada za 100 osoba nakon pohađanja certificiranih obuka,
  3. Obučeno 20 nezaposlenih osoba kroz obuku „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema MOR metodologiji uz poštivanje ravnopravnosti spolova,
  4. Zaposleno najmanje 35 nezaposlenih osoba nakon pohađanja certificiranih obuka,
  5. Pokrenut vlastiti biznis za najmanje 5 osoba koje su prošle obuku prema MOR metodologiji,
  6. Izrađen i usvojen rodno-osjetljivi akcioni plan za poboljšanje upravljanja tržištem rada na lokalnom nivou.
 • Glavne grupe aktivnosti

   

   

  1. Formiranje tima LPZ i upravljanje projektom,
   1. Analiza lokalnog tržišta rada, ponude i potražnje,
  2. Aktivnosti izrada novih certificiranih programa od strane LPZ-a za stručno osposobljavanje,
  3. Nabavka opreme, tehničke pripreme i stručno osposobljavanje predstavnika srednje strukovne škole,
  4. Provođenje obuka jačanja konkurentnosti na tržištu rada u skladu sa novim certificiranim programima,
   1. Mentorska podrška u obuci na radnom mjestu kod poznatog poslodavca,
   2. Mentorska podrška u obuci izvan radnog mjesta,
   3. Organizovanje sajmova poslova poduzetništva i obrta za ciljne skupine u okviru EKOBIS-a,
  5. Provođenje obuka na temu „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema MOR metodologiji uz poštivanje ravnopravnosti spolova,
   1. Osnivanje novoregistriranih mikro i malih preduzeća uz stručnu podršku certificiranih MOR predavača i finansijsku podršku,
  6. Izrada i usvajanje rodno-osjetljivi akcioni plan za poboljšanje upravljanja tržištem rada na lokalnom nivou,
  7. Promocija projekta

   

logo

Naš tim

Projekt menadžer

Enes Arapović

Projekt menadžer ispred OKUSK-a

Projekt koordinator

Dženana Ahmetspahić

Projekt koordinator ispred OKUSK-a

Administrativno-financijski asistent

Fadila Šušnjar

Administrativno-financijski asistent ispred OKUSK-a

Projekt koordinator

Elvedin Miljković

Projekt koordinator ispred Općine Velika Kladuša

Projekt koordinator

Halid Makić

Projekt koordinator ispred Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Projekt koordinator

Jasmin Prošić

Projekt koordinator ispred JU Služba za zapošljavanje USK

Projekt koordinator

Nihad Ugarak

Projekt koordinator ispred JU I Srednja škola „Dr. Husein Džanić“ Velika Kladuša

Član projektnog tima

Semir Pajazetović

Strojopromet doo Velika Kladuša

Statistika

0
0

Obuke

0
0

Obučeno

0
0

Zaposleno

0
0

StartUp

Novosti

Naš portofolio

Testimonials

Projektni partneri